ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ

SHOCKWAVE

Η εξωσωματική θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο (ESWT) αποτελεί την πλέον σύγχρονη, ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή στην φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση των μυοσκελετικών κακώσεων ιδιαίτερα εκείνων που δεν ανταποκρίνονται στις κλασσικές θεραπευτικές μεθόδους. Οι μέχρι τώρα στατιστικές μετά-αναλύσεις των αποτελεσμάτων της μεθόδου αυτής, αναδεικνύουν ότι η θεραπεία μέσω κρουστικών κυμάτων:

-παρέχει βελτιωμένη παροχή αίματος στην περιοχή του πόνου

-διεγείρει την έκλυση ενδορφινών, που μειώνουν την τοπική ευαισθησία στον πόνο

-μετατρέπει μια χρόνια φλεγμονώδη διαδικασία, όπως μία τενοντίτιδα ή απονευρωσίτιδα, σε οξεία φλεγμονώδη κατάσταση την οποία ο οργανισμός είναι ικανός να θεραπεύσει.

Τα κρουστικά κύματα (shock waves)  ενεργοποιούν την διαδικασία αυτο-επούλωσης του οργανισμού αυξάνοντας την αιμάτωση και τον μεταβολισμό της πάσχουσας περιοχής, διαλύοντας επασβεστώσεις του τένοντα, διεγείροντας την αναγεννητική ικανότητα των κυττάρων του ιστού, αυξάνοντας την αντοχή του σε μηχανικό φορτίο και ελαττώνουν τον πόνο.

Πλεονεκτήματα θεραπείας με κρουστικό υπέρηχο:

  • Εφαρμογή χωρίς χρήση φαρμάκων (π.χ. έγχυση κορτικοστεροειδών) ή τοπικών αναισθητικών.

  • Αναίμακτη, μη επεμβατική θεραπεία (μη χρήση βελονών – χειρουργικών τομών) με χρονική διάρκεια πραγματικής θεραπείας περίπου 10 λεπτά

  • Είναι σύνηθες το αίσθημα της άμεσης ανακούφισης και της βελτίωσης της κίνησης ακόμα και μετά την πρώτη συνεδρία.

  • Είναι ελάχιστες οι αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ενδείξεις:

Άκανθα πτέρνης, Πελματιαία απονευρωσίτιδα

Πόνος στον ώμο (τενοντίτιδα, τενοντοπάθεια, ασβεστοποιός τενοντίτιδα)

Σύνδρομο άκρου κνήμης

Επικονδυλίτιδα

αγκώνα

Τενοντίτιδα του αχίλλειου τένοντα

Σύνδρομο κορυφής της επιγονατίδας (Γόνατο του άλτη ή Jumper’s knee)

Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας

Σημεία πυροδότησης του πόνου (Trigger points)

© 2020 Physiomanual | website by linkart.gr